Her et dejligt gensyn med et helt unikt luftfoto af et udsnit af Aarøsund Overby.

De to hvide huse er i sin tid blevet bygget af et par guldgravere, og hvis man studerer dem nærmere, ser man, at de har meget tilfælles i udseende.

Billedet er ca. 60 år gammelt, og måske er drengen Hans Peter Christiansen, som boede i huset overfor.

Desuden genkendes postmester Krarup (med slips) og Inka Krarup (kvinden i køkkenhaven). Deres gamle Fordvogn var fast inventar på havnen, når Krarup var på arbejde på posthuset.

På højre side af vejen boede Inge Christiansen og enke Johanne Schmidt, dernæst ved træet Lene og tolder Hansen, familien Nissen på gården og ved siden af boede Snedker Hans Hansen, tolderens søn.

På venstre side ved siden af familien Krarup boede frøken Mie Bolvig.

Alt er så nydeligt, køkkenhaverne, prydhaverne, græsplænerne, indhegningerne, hønsegården bagved og alt ser nykalket ud. Hajstrup skov og et par gårde på Hajstrup mark ses i baggrunden, og en flok køer græsser fredsommeligt.

Billedet har vi lånt af Tove Christensen.