Nyheder

Nyheder fra arkivforeningen

Netop nu er vi koncentreret om at samle materiale om småskibs- og coasterfart i Aarøsund gennem tiderne.
Vi vil på et tidspunkt holde et foredrag om småskibsfarten i Aarøsund. Vi vil fortælle historien om skibene og skipperne. Derfor vil vi gerne i kontakt med personer der har sejlet i skibene,da de var hjemhørende her i Aarøsund.

Ring eller skriv til undertegnede :

Peter A. Lund
tlf.: 28935965 eller mail: peal@bbsyd.dk