Igangværende aktiviteter

Fokusplan for Aarøsund Landdistrikt

Fremlæggelse af forslag til Fokusplan 18.1.2024

Borgerbudgettering 2023

Se referat fra første møde vedr. årets Borgerbudgettering herunder.

Husk beslutningsmødet den 6.  juni kl. 19 i Medborgerhuset, hvor Bynævnet kommer med forslag til fordeling, som der efterfølgende skal stemmes om.  Der er ansøgninger om sammenlagt 85.970 kr. og der er i 2023 71.000 kr. til rådighed.

Referat Borgerbudgetteringsmøde 8.5.2023

Gåtur i Aarøsund Landdistrikt

Aarøsund Aktivitets Udvalg har budt ind på gåtur i maj.

Loppemarked i Aarøsund

Loppemarked i Aarøsund Lørdag d. 3 juni kl. 10-16