Igangværende aktiviteter

Fokusplan for Aarøsund Landdistrikt

Infrastukturgruppen er pt. ved at indhente relevante tal.

Der er indkaldt til møde d. 8/3-23 .

Nærmere følger om de øvrige grupper.

Gåtur i Aarøsund Landdistrikt

Aarøsund Aktivitets Udvalg har budt ind på gåtur i maj.

 

Loppemarked i Aarøsund

Loppemarked i Aarøsund Lørdag d. 3 juni kl. 10-16