Aarøsund Bynævn

Medlemskab 2019

Det er tiden til betaling for medlemskab af Aarøsund Bynævn, senest inden generalforsamlingen.

Bynævnets formål er at værne om og fremme byens trivsel, miljø og kultur.

Hvert år i februar, (24. februar kl. 1300) afvikles generalforsamlingen og her har du også mulighed for at lade dig vælge ind i bestyrelsen, hvis du har lyst til at være med til at gøre en forskel.

Bestyrelsens opgaver spænder bredt fra samarbejde med de kommunale myndigheder om særlige forhold i, og omkring byen, henover at arrangere aktiviteter for beboerne, til at repræsentere Bynævnet i byens øvrige foreningsliv.

I forbindelse med at hjemmesiden aarosund.dk er blevet opgraderet vil vi bruge den mere som nyhedsformidling. Dog vil der stadig komme sedler rundt, hvor vi forsøger at samle data fra de andre foreninger og klubber.

Aarøsund Bynævn stod atter i 2018 for ansøgningen, møder og andet i forbindelsen med de kommunale Landdistrikt midler.

Bynævnet betaler ligesom de andre foreninger et tilskud til Medborgerhuset for at dække strøm og andre udgifter. Der opkræves derfor 10.-kr/ deltager ved f.eks. fællesspisninger, som udlåner Medborgerhuset vederlagsfrit, og hvor egne drikkevarer kan medbringes.

Bynævnets faste årlige aktiviteter er følgende: Fællesspisninger, strandrensning, Sankt Hans bål, hjælpere ved evt. havnefest, vedligeholdelse af fyrtårnsruten, opsætning/nedtagning af badebro og bord/bænkesæt samt vedligeholdelse af disse, opmærksomhed ved mærkedage, opsætning af julebelysning, opsætning af juletræ i samarbejde med fiskeriforeningen, afholder adventskomsammen, afholder andespil.

Bynævnet har i 2018 støttet byggeriet af molestien, som vil være færdig i starten af 2019.

Kontingent til Bynævnet

Kontingent pr. person i husstanden mellem 18-64 er kr. 60,-/år.
Er du 65 eller derover, er prisen kr. 50,-/år.

Medlemskabet er gyldigt for et kalenderår ad gangen.

Du kan betale dit medlemskab direkte til et bestyrelsesmedlem (se bagsiden) eller ved at indbetale via banken til Reg.nr. 9731 konto nr. 747 000 2292, HUSK, at angiv adresse!

Der kan også betales med Mobile Pay på nummer 13780. HUSK, at angive adresse !

Sidste frist for betaling er den 20. februar 2019.