Aarøsund Bynævn

Medlemskab 2020

Endnu et år er hurtigt gået og det er nu tid til betaling af medlemskab af Aarøsund Bynævn.
Bynævnets overordnede formål er at værne om og fremme byens trivsel, miljø og kultur.

Der afholdes årlig generalforsamling i medborgerhuset den 23. februar kl. 1300 og her har du mulighed for at lade dig vælge ind i bestyrelsen hvis du har lyst til at gøre en forskel. Du er også meget velkommen til bare at møde op på en lytter, høre formandens beretning, stille forslag til bestyrelsen og stemme på bestyrelsens sammensætning. Husk at du skal have betalt kontingent for at kunne stemme.
Bestyrelsens opgaver spænder bredt fra samarbejde med de kommunale myndigheder om særlige forhold i og omkring byen til at repræsentere bynævnet i byens øvrige foreningsliv. Byens foreninger arbejder tæt sammen, da adskillige interesser f.eks. medborgerhuset er fælles. Derfor er mange borgere medlem af flere foreninger. Bynævnet betaler ligesom de andre foreninger 4000,- kr. årligt til medborgerhuset.
Der er i det forgangne år oprettet et aktivitetsudvalg, som planlægger forskellige aktiviteter for byens borgere. Aktivitetsudvalget mødes flere gange årligt og alle er velkomne til at deltage.
Kontakt Elise på email schouruppost@gmail.com hvis du vil vide hvornår det næste møde afholdes.

De faste årlige aktiviteter arrangeret af bynævnet, nu med hjælp af aktivitetsudvalget, er følgende: Fællesspisninger, strandrensning, Sankt Hans bål, adventskomsammen, årligt bankospil, vedligeholdelse af Fyrtårnsruten og bord/bænkesæt, opmærksomhed ved mærkedage, opsætning af julebelysning samt opsætning af ”juletræ” i samarbejde med fiskeriforeningen.

Bynævnet har i det forgangne år økonomisk støttet byggeriet af molestien, medborgerhusets jubilæumsfest og færdiggørelse af fyrtårnene ved byskiltet.

Du opfordres til at skrive dig op til at modtage byens nyhedsbrev på aarosund.dk (øverste højre hjørne). Så vil du regelmæssigt modtage emails om hvad der er af planlagte aktiviteter.

Står dit navn enten forkert eller helt forkert så send en mail til bynaevn@aarosund.dk så retter vi det.

Kontingent til bynævnet (gyldigt et kalenderår af gangen)

Kontingent pr. person i hustanden mellem 18 – 64 år er 60 kr. årligt. 65 år eller derover 50 kr. årligt.

Du kan betale for dit medlemskab :

MOBILEPAY : box92064

(der skal stå box uden mellemrum foran nummeret!)

(Rosa Brøgger/Aarøsund bynævn)

Husk at angive adresse

BANKOVERFØRSEL til

9731 / 747 000 2292

Husk at angive adresse

Direkte til et bestyrelsesmedlem.

Se faneblad bestyrelse.