Krolf & Petanque

Aarøsund Krolf & Petanque – er en underafdeling af Aarøsund Medborgerhus.  Der er 2 krolfbaner – og 2 petanquebaner, som støder op til Medborgerhuset.  Arealet er stillet til rådighed af 2 ejerskaber, og er anlagt af frivillige.  Det er også de frivillige (brugerne) i afdelingen, som sørger for vedligeholdelse og klipning af banerne – en robot-plæneklipper sørger for en flot græs-klipning.

Krolf- sæsonstart i april når forholdene er til det –  og slut sent efterår – afhængig af vejret og banernes tilstand. Der spilles på faste dage – tirsdag og torsdag –  eftermiddag  med start kl. 14.00 –  og aften (hvis vejret tillader) tidspunkt aftales indbyrdes. Petanque-spil aftaler man også selv indbyrdes.

Man er  velkommen til at benytte banerne på alle øvrige dage også.

Ved banerne er der borde/bænke hvor den medbragte kaffekurv nydes i pausen mellem 2 spil.

I tilfælde af dårligt vejr – benyttes ”madpakkeskuret”  på Medborgerhusets grund.

Alle kan melde sig ind i afdelingen – kontingent er kr. 150,- pr år.  Kontakt en af de 2 nedennævnte.

Hvert år – i august / september – afholdes  internt mesterskab med efterfølgende socialt samvær / grill-aften i klublokalet. 

I december afholdes  ”julespil” med efterfølgende julefrokost – og hvis vejret tillader det  mødes vi den 31. december om formiddagen til et enkelt  spil krolf – afsluttende med f.eks. champagne og østers .


Det er muligt at leje banerne samt udstyr.  Hos ”Perlen”  (lystbådehavnens 

lokale) ligger der 4 sæt, som kan lånes og betales via posebetaling.

Herudover har vi 6 sæt liggende  i vores eget klublokale som kan lejes – her skal man kontakte;

 

Preben Snedker (tlf. 4045 4619)

Svend Vogt (tlf. 2449 8376)

 

Pris for leje af bane og udstyr:  kr 20,-/person –  leje med eget udstyr 10,-/person.