Formandens beretning

Formandens beretning 20. juni 2021.

Sidste Generalforsamling: 26-01-2020.

Tja, vi har jo en ”Pandemi” hængende over hovedet som ingen har bedt om, så aktiviteterne har været så som så i året 2020 og derfor også derefter.
Omstændighederne omkring mig gør at jeg ikke deltager i dette års generalforsamling.
Sidste torskespisning blev afholdt i februar-2020. Tak til bestyrelsen med påhæng som alle var med til at få dette arrangement sat i scene og løbe af stabelen, samt med at køre rundt med medlemskort og tak til alle vores passive medlemmer som gerne betaler de 30,00 kroner som det koster. Der er mange ting som skal gøres og få det til at fungere.
Vi havde også en brofest i år, med god tilslutning, det betyder meget at vi kommer hinanden ved og lidt kollektiv mobning indenfor vores store interesse. Tak til Gert for at han kom med telt og rendegraver..

Lottospil blev aflyst, det skyldes Covid 19

Der er blevet opsat ”Parkering Forbudt” skilte for enden af Grejskurene, forstå hvem der kan. Jeg har snakket med Hanne Hamman om det, men det er ligesom en varm kartoffel. Jeg rører ikke mere i denne potte.

Jollevognen, må i sagens natur kun bruges på havneområdet, og hvis man transporter vognen med en båd på efter sin bil, er foreningen ikke bekendt med dette. Det bliver pointeret overfor låneren at dette er ikke lovligt, der må eventuelt kun bruges traktor.
Liste på overtagelse af skure er opslået.
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for godt og hyggeligt samvær på havnen til alle som har deres gang i dette område.

Lad os bakke op om foreningen, der er måske ikke så meget aktivitet, men hvis medlemmerne kommer med input om hvad man ønsker, så vil bestyrelsen arbejde med at få det arrangeret.

Jeg ville slutte med at sige at vi har et godt fristed på vores mole, og med en god selvjustits J

Formand
Jørgen Bork.

Formandens beretning 26. januar 2020.

Sidste generalforsamling 27-01-2019.
Sidste torskespisning blev afholdt den 09-Februar-2019. Tak til bestyrelsen med påhæng som alle var med til at få dette arrangement sat i scene og løbe af stabelen, samt med at køre rundt med medlemskort og tak til alle vores passive medlemmer som gerne betaler de 30,00 kroner som det koster. Der er mange ting som skal gøres og få det til at fungere.

Vi havde også en brofest sidste år, med god tilslutning, det betyder meget at vi kommer hinanden ved og lidt kollektiv mobning indenfor vores store interesse.

Lottospil afholdt i efteråret 2019.
Jeg var selv opråber, eftersom Hans Frandsen er sygemeldt. Min Købmand som sponserede småkager, samt til bestyrelsen med påhæng som har været med til at arrangere dette lottospil.

Overskud vil fremgå af kassererens og formandens beretning.

Der er et problem med at personer som har både liggende ved broen i marinaen tættest på fiskerihavnen, mener at de må bruge parkeringspladsen som er forbeholdt fiskerihavnens brugere, vi så sidste sommer at der holdt en bil op til mere som 14 dage på denne parkeringsplads. Jeg har gentagne gange kontaktet kommunen, men de vil ligesom ikke gøre noget ved det. Den eneste mulighed er så at kontakte politiet, eller parkeringsvagten om at komme forbi og notere bilerne, men det kan også ramme os selv.

Jollevognen, må i sagens natur kun bruges på havneområdet, og hvis man transporter vognen med en båd på efter sin bil, er foreningen ikke bekendt med dette. Det bliver pointeret overfor låneren at dette er ikke lovligt.

Venteliste på skure er blevet postet ved jollebroerne.

Lige til orientering så skal man være medlem af foreningen og have en jolleplads i havnen for at kunne erhverve et skur, hvis såfremt der bliver skure ledige.

Medborgerhuset har fået handicaptoilet installeret, så nu er der ikke flere store renovationer i projektbogen i øjeblikket.
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for god og hyggeligt samvær på havnen til alle som har deres gang i dette område.
Lad os bakke op om foreningen, der er måske ikke så meget aktivitet, men hvis medlemmerne kommer med input om hvad man ønsker, så vil bestyrelsen arbejde med at få det arrangeret.

Jeg ville slutte med at sige at vi har et godt fristed på vores mole, og med en god selvjustits.

Formand
Jørgen Bork.

 

Formandens beretning 27. januar 2019

Sidste torskespisning blev afholdt den 10-februar-2018. Tak til bestyrelsen med påhæng som alle var med til at få dette arrangement sat i scene og løbe af stablen, samt med at køre rundt med medlemskort og tak til alle vores passive medlemmer som gerne betaler de 30,00 kroner som det koster. Der er mange ting som skal gøres og få det til at fungere. René spillede hyggemusik under indtagningen af torsken med tilbehør og smørelse. Der var 60 personer mødt op.

 Vi havde også en brofest sidste år, med god tilslutning, det betyder meget at vi kommer hinanden ved og lidt kollektiv mobning indenfor vores store interesse.

 Lottospil afholdt i efteråret 2018.
Tak skal der lyde til Hans Frandsen som opråber og Min Købmand som sponserede småkager, samt til bestyrelsen med påhæng som har været med til at arrangere dette lottospil.
Overskud vil fremgå af kassererens og formandens beretning.

Det er dejligt med gangbro ud langs med broerne til jollerne, der måtte en opretning til fordi plankerne slår sig, så derfor tak til medlemmerne som giver et nap med at få dette udført, og kommunen leverer materialer.

Sidst på året fik vi også nye lampesteder langs med broerne, det er dejligt at man ikke kan risikere at løshængende dele falder ned i hovedet på os, så nu kan vi lade hjelmen blive hjemme medmindre man er på cykel.  

Jollevognen er samme koncept som tidligere. Der er indkøbt en trailer adapter. Det er på eget ansvar man transporter joller rundt på offentlige veje, man har kun lånt jollevognen til brug på havnen.   

Vi har haft nogle bestyrelsesmøder i årets løb, men de helt store tiltag har der ikke været nogen af. Vi har dog arbejdet på at få medlemmer fra Aask til at blive medlemmer i Aarøsund & Omegns Fiskeriforening, for at holde liv i foreningen, således man muligvis kan få flere arrangementer til Aarøsund (Aarøsund Cup). Det skulle også gerne smitte af på Medborgerhuset med frivillig hjælp, ved renovering og arrangementer.

Jeg har en bøn om at tage godt imod nye medlemmer, selvom man ikke deler synspunkter indenfor hvordan man driver hobbyfiskeri, vi har ”gamle” medlemmer som både er til stang, garn og ruser, de evt. nye medlemmer er måske mest til stangfiskeri, det skal jeg lade være usagt, men vandet er til fælles brug for os alle sammen.

Lige netop dette tiltag tog sin afslutning i går, hvor jeg var uenige med Aask om fordelingen af midler og evt. kontingent fra nye medlemmer. Kontingent nye medlemmer = 2900,- kr. Aarøsund Cup spørger efter 4200- kr. til præmier. Dette sagde jeg nej til. Efter en masse mails frem og tilbage, så fortæller jeg Aask at der ikke bliver nogen afgørelse før efter generalforsamlingen. Så dette er kørt ud på et sidespor og der bliver det holdende. 

Vi har fået 2 nye ejer af skure, Ole Petersen har overtaget skur efter Palle Sørensen og Gert Jørgensen har overtaget skur efter Sven Arling.

Venteliste er blevet postet ved jollebroerne.

Lige til orientering så skal man være medlem af foreningen og have en jolleplads i havnen for at kunne erhverve et skur, hvis såfremt der bliver skure ledige. 

I forbindelse med Medborgerhuset har der været mange gode tiltag i det forgangne år, nogle af de gamle ildsjæle er vågnet op til dåd igen, og det ser ud til at fortsætte i år, der er skiftet vinduer og køkkenet er blevet total renoveret og blevet større. 

Jeg har haft møde med Hanne Marie hjemme i køkkenet hos mig, som var meget positiv. Ingen tvivl om at vi har fået en god afløser efter Jens er gået bort. 

Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for god og hyggeligt samvær på havnen til alle som har deres gang i dette område.

Lad os bakke op om foreningen, der er måske ikke så meget aktivitet, men hvis medlemmerne kommer med input om hvad man ønsker, så vil bestyrelsen arbejde med at få det arrangeret.   

Jeg ville slutte med at sige at vi har et godt fristed på vores mole, og med en god selvjustits. 

Formand
Jørgen Bork.