Formandens beretning

Formandens beretning 28. januar 2018

Jeg vil gerne byde velkommen til hver enkelt som er fremmødt til dette års Ordinære Generalforsamling.

Jeg vil starte med at bede de fremmødte om at rejse sig sammen med mig og holde et minuts stilhed for at mindes familie, gode venner og kollegaer, som ikke er iblandt os mere, det være sig under udførelse af erhverv eller fritidsinteresser eller sygdom.

Inden vi går i gang med den ordinære generalforsamling, så kan vi år udnævne Verner Harsdorf til æresmedlem. Verner rundede de 75 år i denne måned og har derfor kriterierne for at blive æresmedlem.

Kriterierne er at medlemmet er fyldt 75 år og mindst 10 års medlemskab af foreningen.

Sidste Generalforsamling: 29-01-2017

Lottospil afholdt i efteråret 2017.

Tak skal der lyde til Hans Frandsen som opråber og Min Købmand som sponserede småkager, samt til bestyrelsen med påhæng som har været med til at arrangere dette lottospil.

Overskud vil fremgå af kassererens beretning.

Sidste torskespisning blev afholdt den 11-Februar-2017. Tak til bestyrelsen med påhæng som alle var med til at få dette arrangement sat i scene og løbe af stabelen, samt med at køre rundt med medlemskort og tak til alle vores passive medlemmer som gerne betaler de 30,00 kroner som det koster. Der er mange ting som skal gøres og få det til at fungere. Two For You. (René & Michael) spillede hyggemusik under indtagningen af torsken med tilbehør og smørelse. Der var 60 personer mødt op

Efter kommunen har rammet jernrør ned og fået jernplader stillet på højkant, så har vi fået leveret materialer til en rem som bådebyggeren fastgjorde og frivillige fik sømmet et brodæk fast, det pyntede på dette tiltag.

Brofesten løb af stabelen efter næsten samme koncept som tidligere, dog blev arrangementet flyttet hen til klublokalet i Medborgerhuset af hensyn til blæsende og regnfuld vejr.

Martin var grillmester og kommunen sponserede øl og vand fordi vi selv havde fået lavet brodækket. En god og hyggelig brofest.

Jollevognen er samme koncept som tidligere.

Vi har haft nogle bestyrelsesmøder i årets løb, men de helt store tiltag har der ikke været nogen af, men dog har vi arbejdet med nogle vedtægtsændringer, som er lagt ind i dagsordenen på dette års generalforsamling. Dette tiltag er for at holde liv i Fiskeriforeningen og få flere medlemmer, og være med til at bruge og vedligeholde Aarøsund Medborgerhus.

Lige til orientering så skal man være medlem af foreningen og have en jolleplads i havnen for at kunne erhverve et skur, hvis såfremt der bliver skure ledige.

I forbindelse med Medborgerhuset har der været mange gode tiltag i det forgangne år, nogle af de gamle ildsjæle er vågnet op til dåd igen, og det ser ud til at fortsætte i år.

Huset har fået nyt tag, og vedligeholdelsen fortsætter i 2018.

Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for god og hyggeligt samvær på havnen til alle som har deres gang i dette område.

Lad os bakke op om foreningen, der er måske ikke så meget aktivitet, men hvis medlemmerne kommer med input om hvad man ønsker, så vil bestyrelsen arbejde med at få det arrangeret.

Formand

Jørgen Bork.