Formandens beretning

Formandens beretning 21. januar 2024.

Sidste Generalforsamling: 22-01-2023
2023 blev året hvor åle fiskeriet blev lukket ned. Samt meget småt med øvrigt fiskeri. Det var også året
hvor vi måtte sige et sidste farvel til 1 æresmedlem af Foreningen. Ib Jensen. Ære være hans minde.
Ingen torskespisning i 2023, pga. muligt forsamlingsforbud. I stedet fik vi afholdt sildespisning, dog uden
den store tilslutning fra foreningens medlemmer, meget ærgerligt da det var et rigtig fint arrangement. Vi
prøvede ellers at flytte det til en søndag i 2023, efter opfordring i 2022, som var på en lørdag. Men det
ændrede ikke noget. Så der bliver ingen sildespisning i 2024. I stedet satser vi på torskespisningen igen, for
at se om det kan samle flere medlemmer. Vi skal jo i henhold til vores vedtægter lave arrangementer for
vores medlemmer, og når der ikke dukker medlemmer op til vores arrangementer, skal vi jo se os om efter
andre græsgange.
Der blev afholdt brofest i 2023, igen med opbakning fra medlemmerne. Arrangement gav et overskud. Så
der bliver også brofest i 2024, evt. samme dag som oprydningsdagen, da denne dag trækker flere
medlemmer til end til selve festen. Så er det kun lørdag i stedet for 2.
Tak til hele bestyrelsen og medlemmer for at bistå med at få arrangementet til at løbe af stablen.
Der blev arrangeret en oprydningsdag ved grejskure og bag muren, hvilket kom til at se rigtig godt ud. Tak
til alle der gav en hjælpende hånd.
Lottospil blev afholdt i november, antal deltagere og overskud vil fremgå af kassererens regnskab for 2023.
Liste/venteliste på overtagelse af skure er opslået. Der er 5 på venteliste.
2023 fik vi sammen med andre aktører besluttet, at vi skal have ny vejrstation. Er bestilt.
2022 blev året hvor vi fik indført friskbagte boller med pålæg og ost til generalforsamlingen. Det skal vi
også have denne gang, når generalforsamlingen er slut. Vi må jo ikke glemme hyggen.
Formand
Gert Jørgensen.

Formandens beretning  22. januar 2023.

Sidste Generalforsamling: 23-01-2022.
2022 blev året hvor vi kunne begynde at leve nogenlunde normalt i forhold til Covid19.
Det var også året hvor vi måtte sige et sidste farvel til 3 medlemmer af Foreningen. Den mangeårige formand og æresmedlem Jørgen Bork, aktivt medlem Bjarne Moldt og æresmedlem Ole Petersen. Ære være deres minde.
Ingen torskespisning i 2022, pga. Covid 19. I stedet fik vi afholdt sildespisning, dog uden den store tilslutning, meget ærgerligt da det var et rigtig fint arrangement. Gav et lille underskud. Det blev afholdt en lørdag, måske ikke den rigtige dag? Så i 2023 flytter vi det, på opfordring til en søndag. Så ser vi om det giver større tilslutning.
Der blev afholdt brofest i 2022, igen med god opbakning fra medlemmerne. Arrangement gav et overskud, som kunne opveje underskuddet på sildespisningen. Så der bliver også brofest i 2023. Tak til hele bestyrelsen og medlemmer for at bistå med at få arrangementet til at løbe af stabelen. Der blev arrangeret en oprydningsdag ved grejskure og bag muren, hvilket kom til at se rigtig godt ud. Tak til alle der gav en hjælpende hånd.
Lottospil blev afholdt i november, antal deltagere og overskud fremgår af kassererens regnskab for 2022.
Jollevognen blev gennemgået så støtter igen kan justeres. Liste/venteliste på overtagelse af skure er opslået.
Fiskeriet har været så som så i 2022. Garnfiskeriet har ikke givet det store udbytte. Rusefiskeriet lidt mindre end 2021, men ok. Forbud mod trawlfiskeri i Lillebælt blev ikke vedtaget i første omgang, men udsat. Så må vi se hvad det ender med.
2022 blev året hvor Kommunen varslede strømmålere på jolle broerne. Der er gået politik i det, da Årøsund åbenbart er den eneste havn, hvor der ikke betales særskilt for strømforbrug, men indeholdt i havnepengene.
2022 blev året hvor vi fik indført friskbagte boller med pålæg og ost til generalforsamlingen. Det skal vi også have denne gang, når generalforsamlingen er slut. Vi må jo ikke glemme hyggen.
Formand Gert Jørgensen.

Formandens beretning  23. januar 2022.

Sidste Generalforsamling: 20-06-2021
Igen har vi en ”Pandemi” hængende over hovedet her sidst på året som ingen har bedt om, dog har der været lidt mere aktivitet her i 2021
Hvis jeg ikke deltager i dette års generalforsamling, det skyldes mit helbred og vejret.
Ingen torskespisning i 2021, det skyldes Covid 19
Der blev afholdt brofest i år, med god tilslutning, det betyder meget at vi kommer hinanden ved og lidt kollektiv mobning indenfor vores store interesse.
Tak til hele bestyrelsen for at bistå med at få arrangementet til at løbe af stablen samt opsætning af telt og bord-bænke set.

Lottospil blev afholdt i november, antal deltagere og overskud vil fremgå af kassererens regnskab for 2021.
I løbet af sommeren blev der etableret pæle og reglar til tørring af fiskeredskaber.

Jollevognen, samme koncept som tidligere, hvis der findes medlemmer som ønsker at bruge egen bil til at trække vognen med væk fra haven så er foreningen ikke bekendt med dette.

Liste på overtagelse af skure er opslået.

I 2001 overtog jeg posten som formand i Aarøsund & Omegns Fiskeriforening, efter Thorkild Jørgensen. Jeg kan ikke huske årstallet hvornår jeg blev medlem af foreningen, men det ligger tilbage i tiden fra før Medborgerhuset blev bygget. Jeg husker at der blev holdt Generalforsamling på hotellet i Helmuth og Bubbi´s tid (med kaffepunch). Mere som 30 år tilbage i tiden.

Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for godt og hyggeligt samvær på havnen til alle som har deres gang i dette område.
Lad os bakke op om foreningen, der er måske ikke så meget aktivitet, men hvis medlemmerne kommer med input om hvad man ønsker, så vil bestyrelsen arbejde med at få det arrangeret.

Jeg ville slutte med at sige at vi har et godt fristed på vores mole, og med en god selvjustits J

Formand

Jørgen Bork.

Formandens beretning 20. juni 2021.

Sidste Generalforsamling: 26-01-2020.

Tja, vi har jo en ”Pandemi” hængende over hovedet som ingen har bedt om, så aktiviteterne har været så som så i året 2020 og derfor også derefter.
Omstændighederne omkring mig gør at jeg ikke deltager i dette års generalforsamling.
Sidste torskespisning blev afholdt i februar-2020. Tak til bestyrelsen med påhæng som alle var med til at få dette arrangement sat i scene og løbe af stabelen, samt med at køre rundt med medlemskort og tak til alle vores passive medlemmer som gerne betaler de 30,00 kroner som det koster. Der er mange ting som skal gøres og få det til at fungere.
Vi havde også en brofest i år, med god tilslutning, det betyder meget at vi kommer hinanden ved og lidt kollektiv mobning indenfor vores store interesse. Tak til Gert for at han kom med telt og rendegraver..

Lottospil blev aflyst, det skyldes Covid 19

Der er blevet opsat ”Parkering Forbudt” skilte for enden af Grejskurene, forstå hvem der kan. Jeg har snakket med Hanne Hamman om det, men det er ligesom en varm kartoffel. Jeg rører ikke mere i denne potte.

Jollevognen, må i sagens natur kun bruges på havneområdet, og hvis man transporter vognen med en båd på efter sin bil, er foreningen ikke bekendt med dette. Det bliver pointeret overfor låneren at dette er ikke lovligt, der må eventuelt kun bruges traktor.
Liste på overtagelse af skure er opslået.
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for godt og hyggeligt samvær på havnen til alle som har deres gang i dette område.

Lad os bakke op om foreningen, der er måske ikke så meget aktivitet, men hvis medlemmerne kommer med input om hvad man ønsker, så vil bestyrelsen arbejde med at få det arrangeret.

Jeg ville slutte med at sige at vi har et godt fristed på vores mole, og med en god selvjustits J

Formand
Jørgen Bork.

Formandens beretning 26. januar 2020.

Sidste generalforsamling 27-01-2019.
Sidste torskespisning blev afholdt den 09-Februar-2019. Tak til bestyrelsen med påhæng som alle var med til at få dette arrangement sat i scene og løbe af stabelen, samt med at køre rundt med medlemskort og tak til alle vores passive medlemmer som gerne betaler de 30,00 kroner som det koster. Der er mange ting som skal gøres og få det til at fungere.

Vi havde også en brofest sidste år, med god tilslutning, det betyder meget at vi kommer hinanden ved og lidt kollektiv mobning indenfor vores store interesse.

Lottospil afholdt i efteråret 2019.
Jeg var selv opråber, eftersom Hans Frandsen er sygemeldt. Min Købmand som sponserede småkager, samt til bestyrelsen med påhæng som har været med til at arrangere dette lottospil.

Overskud vil fremgå af kassererens og formandens beretning.

Der er et problem med at personer som har både liggende ved broen i marinaen tættest på fiskerihavnen, mener at de må bruge parkeringspladsen som er forbeholdt fiskerihavnens brugere, vi så sidste sommer at der holdt en bil op til mere som 14 dage på denne parkeringsplads. Jeg har gentagne gange kontaktet kommunen, men de vil ligesom ikke gøre noget ved det. Den eneste mulighed er så at kontakte politiet, eller parkeringsvagten om at komme forbi og notere bilerne, men det kan også ramme os selv.

Jollevognen, må i sagens natur kun bruges på havneområdet, og hvis man transporter vognen med en båd på efter sin bil, er foreningen ikke bekendt med dette. Det bliver pointeret overfor låneren at dette er ikke lovligt.

Venteliste på skure er blevet postet ved jollebroerne.

Lige til orientering så skal man være medlem af foreningen og have en jolleplads i havnen for at kunne erhverve et skur, hvis såfremt der bliver skure ledige.

Medborgerhuset har fået handicaptoilet installeret, så nu er der ikke flere store renovationer i projektbogen i øjeblikket.
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for god og hyggeligt samvær på havnen til alle som har deres gang i dette område.
Lad os bakke op om foreningen, der er måske ikke så meget aktivitet, men hvis medlemmerne kommer med input om hvad man ønsker, så vil bestyrelsen arbejde med at få det arrangeret.

Jeg ville slutte med at sige at vi har et godt fristed på vores mole, og med en god selvjustits.

Formand
Jørgen Bork.

 

Formandens beretning 27. januar 2019

Sidste torskespisning blev afholdt den 10-februar-2018. Tak til bestyrelsen med påhæng som alle var med til at få dette arrangement sat i scene og løbe af stablen, samt med at køre rundt med medlemskort og tak til alle vores passive medlemmer som gerne betaler de 30,00 kroner som det koster. Der er mange ting som skal gøres og få det til at fungere. René spillede hyggemusik under indtagningen af torsken med tilbehør og smørelse. Der var 60 personer mødt op.

 Vi havde også en brofest sidste år, med god tilslutning, det betyder meget at vi kommer hinanden ved og lidt kollektiv mobning indenfor vores store interesse.

 Lottospil afholdt i efteråret 2018.
Tak skal der lyde til Hans Frandsen som opråber og Min Købmand som sponserede småkager, samt til bestyrelsen med påhæng som har været med til at arrangere dette lottospil.
Overskud vil fremgå af kassererens og formandens beretning.

Det er dejligt med gangbro ud langs med broerne til jollerne, der måtte en opretning til fordi plankerne slår sig, så derfor tak til medlemmerne som giver et nap med at få dette udført, og kommunen leverer materialer.

Sidst på året fik vi også nye lampesteder langs med broerne, det er dejligt at man ikke kan risikere at løshængende dele falder ned i hovedet på os, så nu kan vi lade hjelmen blive hjemme medmindre man er på cykel.  

Jollevognen er samme koncept som tidligere. Der er indkøbt en trailer adapter. Det er på eget ansvar man transporter joller rundt på offentlige veje, man har kun lånt jollevognen til brug på havnen.   

Vi har haft nogle bestyrelsesmøder i årets løb, men de helt store tiltag har der ikke været nogen af. Vi har dog arbejdet på at få medlemmer fra Aask til at blive medlemmer i Aarøsund & Omegns Fiskeriforening, for at holde liv i foreningen, således man muligvis kan få flere arrangementer til Aarøsund (Aarøsund Cup). Det skulle også gerne smitte af på Medborgerhuset med frivillig hjælp, ved renovering og arrangementer.

Jeg har en bøn om at tage godt imod nye medlemmer, selvom man ikke deler synspunkter indenfor hvordan man driver hobbyfiskeri, vi har ”gamle” medlemmer som både er til stang, garn og ruser, de evt. nye medlemmer er måske mest til stangfiskeri, det skal jeg lade være usagt, men vandet er til fælles brug for os alle sammen.

Lige netop dette tiltag tog sin afslutning i går, hvor jeg var uenige med Aask om fordelingen af midler og evt. kontingent fra nye medlemmer. Kontingent nye medlemmer = 2900,- kr. Aarøsund Cup spørger efter 4200- kr. til præmier. Dette sagde jeg nej til. Efter en masse mails frem og tilbage, så fortæller jeg Aask at der ikke bliver nogen afgørelse før efter generalforsamlingen. Så dette er kørt ud på et sidespor og der bliver det holdende. 

Vi har fået 2 nye ejer af skure, Ole Petersen har overtaget skur efter Palle Sørensen og Gert Jørgensen har overtaget skur efter Sven Arling.

Venteliste er blevet postet ved jollebroerne.

Lige til orientering så skal man være medlem af foreningen og have en jolleplads i havnen for at kunne erhverve et skur, hvis såfremt der bliver skure ledige. 

I forbindelse med Medborgerhuset har der været mange gode tiltag i det forgangne år, nogle af de gamle ildsjæle er vågnet op til dåd igen, og det ser ud til at fortsætte i år, der er skiftet vinduer og køkkenet er blevet total renoveret og blevet større. 

Jeg har haft møde med Hanne Marie hjemme i køkkenet hos mig, som var meget positiv. Ingen tvivl om at vi har fået en god afløser efter Jens er gået bort. 

Jeg vil slutte beretningen med at sige tak for god og hyggeligt samvær på havnen til alle som har deres gang i dette område.

Lad os bakke op om foreningen, der er måske ikke så meget aktivitet, men hvis medlemmerne kommer med input om hvad man ønsker, så vil bestyrelsen arbejde med at få det arrangeret.   

Jeg ville slutte med at sige at vi har et godt fristed på vores mole, og med en god selvjustits. 

Formand
Jørgen Bork.