Bestyrelsen

Fiskeri foreningens bestyrelse  2018:

Formand Jørgen Bork j.bork@mail.dk 51520029
Næstformand Kjeld Lund kjeldlu@gmail.com 51250605
Kasserer
Bestyrelsesmedlem Torben Holm torben1239@gmail.com 50559685
Bestyrelsesmedlem Niels Søndergaard niels736@hotmail.com 24405271