Bestyrelsen

Fiskeri foreningens bestyrelse  2021 – 2022:

Formand Jørgen N. Bork j.bork46@gmail.com 51520029
Kasserer Lars Bork
Bestyrelsesmedlem Gert Jørgensen 74584976@mail.tele.dk 21421856
Bestyrelsesmedlem Henrik Skov Jensen skovjensen@os.dk 22386200
Bestyrelsesmedlem Niels Søndergaard niels736@hotmail.com 24405271