Historien om huset

Aarøsund Medborgerhus

Et godt sted at være sammen

Ideen…

Til et medborgerhus i Aarøsund, opstod i 1974. Tre lokale foreninger i Aarøsund – Fiskeriforeningen, Bynævnet samt Bådelauget – syntes, at det kunne være gavnligt med et samlingssted i byen, hvor unge og gamle kunne mødes omkring fælles interesser.

Ved første ansøgning om en grund i 1974 fik man afslag fra kommunen. Men i forbindelse med en kommende lystbådehavn kunne der afsættes en grund til formålet. Så begyndte de tre foreninger at samle penge sammen til et medborgerhus. Den første havnefest blev afholdt i 1975. Hele overskuddet gik til medborgerhuset.

I 1987 blev beslutningen om en lystbådehavn i byen taget, og samtidig fik man tilladelsen til at opføre medborgerhuset. I løbet af 14 år samlede man 800.000,- kr. sammen fra havnefesterne, så man i 1989 kunne betale Aarøsund Medborgerhus kontant. Det første spadestik til huset blev taget den 18. maj 1989.

Og så gik det stærkt. Allerede den 16. juni 1989 havde man rejsegilde, og mindre end to måneder senere stod huset færdigt. Det blev indviet under havnefesten den 4. august 1989.

Medborgerhuset bruges til mødelokaler for Aarøsunds foreninger (1. sal), foredrag, møder, banko osv. Derudover bruges det til alle slags fester, f.eks. juletræsfester, fastelavnsfester og andre festligheder. Sidst men ikke mindst til byens ungdomsarbejde.

 

Avis artikel

” I 1989 kunne beboerne i Aarøsund indvie deres helt eget Medborgerhus. 

Et hus, som længe havde været en fælles drøm i det lille samfund. Et hus der nøjsomt var sparet sammen til, gennem mange år. I Aarøsund vil man nemlig fællesskabet – også på den lange bane. 

 

Aarøsund Medborgerhus – en kort introduktion.

Aarøsund Medborgerhus er funderet på fællesskab og sammenhold. I næsten 30 år har huset rummet både private arrangementer og fælles oplevelser.

Huset har lagt vægge til mangen en festlig stund i Aarøsund. Drømmen om huset blev formaliseret allerede i 1977 da man vedtog, at halvdelen af overskuddet fra den årlige havnefest skulle gå til opførelsen af et Medborgerhus. Første spadestik kunne tages i 1989, i Aarøsund var man ikke bange for at tænke stort og langsigtet – og holde fast!

Siden etableringen har Aarøsund Medborgerhus fungeret som både forsamlingshus og foreningsbygning. Byens mange foreninger har hver især indrettet sig i det blå træhus og de mange samlende aktiviteter i Aarøsund, udspringer således fra mødeaktiviteten i huset. Allerede inden huset stod færdigt var Aarøsund Medborgerhus også et socialt samlingspunkt.

I første omgang

I første omgang aktiverede planerne om huset byens og oplandets beboere til at samles ved de årlige havnefester, for at sikre finansieringen af huset. Siden har det store lokale i Medborgerhuset været vært for bl.a. fastelavns- og juletræsfester, fællesspisning, konfirmationer, udstillinger, fester af enhver art, events og senest juletræssalg og julemarked.

I dag bliver huset brugt til

I det daglige benyttes huset i dag især af byens foreninger, herunder Bynævn, Fiskeriforening, Arkivforeningen og Bådelaug. Foreningerne samarbejder om at afvikle en lang række offentlige sociale arrangementer som f.eks. banko, fællesspisning, krolf og julemarked. En stor del af den løbende finansiering af huset oppebæres af udlejning til private arrangementer.

Huset har kapacitet til 80 gæster, der kan benytte sig af den store sal, gode parkerings- og toiletforhold, og et anretter køkken installeret i 2018. I 2019 blev der påbygget et anneks med handikapvenlige toiletfaciliteter, samt pusleområde. De eksisterende toiletter blev samtidig total istandsat.

Inden for den seneste årrække er huset også i stigende grad blevet brugt til forskellige offentlige aktiviteter med servering af mad, udefra. Arrangementerne har været meget succesfulde og velbesøgte, og efterspørges i stigende grad i lokalsamfundet. Vi oplever tydeligt hvordan disse aftener skaber og styrker relationer på tværs af beboerne i både lokalområdet og oplandet, og efterdønningerne fra arrangementerne kan således følges i hverdagen, i form af både styrkede naboskaber og iværksættelse af nye fælles aktiviteter i området. Arrangementer af denne karakter, hvor vi i fællesskab kan samles om det gode måltid, prioriteres derfor højt og er noget vi ønsker at intensivere.