Generalforsamling

Generalforsamling 26. januar 2020. 

Referat:
Formanden byder velkommen til de fremmødte medlemmer og bestyrelse, til årets Ordinære Generalforsamling.
16 Medlemmer inklusiv bestyrelse var fremmødt.

Formanden bad de fremmødte om at rejse sig og holde et minuts stilhed for at mindes de personer der er bortgået i året 2019. Det være sig familie, venner eller andet godtfolk.

Jørgen Egtved blev udnævnt til ”Æresmedlem” af Aarøsund & Omegns Fiskeriforening for tro medlemskab i mange år.

 1. Generalforsamlingen var lovlig varslet med opslag på havnen samt i Medborgerhuset og var ligeledes slået op på FB i gruppen ”Skurhusene i Aarøsund” Valg af dirigent var ikke nødvendigt, det bestred formanden i egen høje person. Ingen af de fremmødte var i ”restance”.
 1. Formandens beretning v/Jørgen Bork. Godkendt uden kommentarer af de fremmødte.
 1. Foreningens regnskab v/Henrik Skov Jensen. Godkendt af de fremmødte, dog med en forespørgsel om økonomien i sidste års torskespisning som endte med et lille underskud som skyldtes formandens fejlberegning ved indkøb af torsk.
 1. Indkomne forslag: Ingen

Tidligere indkomne forslag (16): Spil på ophalervogn fejler ikke noget. Det står enhver frit for at grave flere pæle ned som kan bruges til tørring af fiskegrej. Disse 16 indkomne forslag betragtes nu som afsluttet.

 1. Vedtægter. Ingen vedtægtsændringer.
 1. Valg iflg. vedtægter

Formand                 Jørgen Bork 2020 Modtog genvalg for et år, måske 2 år. (Helbredet bestemmer)

Næstformand         Klaus Lund 2021

Kasserer                  Henrik Skov Jensen 2021

Bestmedlem           Kjeld Lund ønskede ikke genvalg, Gert Jørgensen blev foreslået og valgt for 1 år.

Bestmedlem           Niels Søndergaard 2020 Modtog genvalg

Således ser bestyrelsen ud: 2020

Formand/Kasserer  Jørgen Bork 2022 (2021)

Bestmedlem           Klaus Lund 2021

Bestmedlem           Henrik Skov Jensen 2021

Bestmedlem           Gert Jørgensen 2021 (1 år, derefter 2 års perioder, Kjeld var valgt for 1 år)

Bestmedlem           Niels Søndergaard 2021

Vælges hvert år.
Suppleant                Peter Højer (Genvalgt)
Suppleant                Martin Priess (Genvalgt)

Revisor                    Ib Udesen (Genvalgt)
Revisor Suppleant   Ib Jensen (Genvalgt)

Aarøsund Medborgerhus: Jørgen Bork (2019 – 2021)
Det er formandens plan at stoppe som repræsentant senest i 2021 (2020)(Har vi et medlem som ønsker at overtage) Gert Jørgensen var blevet forhånds spurgt om at tage hvervet og Gert havde bekræftet at han er klar til at tage over.På Medborgerhusets næste Repræsentantskabsmøde, træder Gert ind i bestyrelsen og Jørgen trækker sig ud.

Fanen:
Fanebærer Jørgen Bork (Genvalgt)
Fanebærer Klaus Lund (Genvalgt)
Fanejunker        Ib Udesen (Genvalgt)
Fanejunker        Ib Jensen (Genvalgt)

 1. Kontingent: Uændret for det kommende år.

Aktive                      150,- / Årligt.
Passive                    30,- / Årligt.

 1. Rengøring af Medborgerhus.
  30. marts  – 3. april 2020 Er der nogen som vil give et nap med.
  Bliver taget op senere, når Gert og Jørgen har byttet rundt på hvervet som repræsentant.
 1. Arrangementer:
  Stor stemning for brofest igen i år. 2 datoer er foreslået. 27/06-2020 alternativ 22/08-2020.
  Jørgen booker klublokalet disse 2 datoer, i tilfælde af vejret er fuldstændig imod os. Hvis vejret skulle være med os, vil teltet på molen blive rejst. Grillmester Martin og bagermester Peter er klar på banen igen. Ved fælles hjælp rejser vi teltet. Hvis vejret ikke er med os, booker jeg klublokalet.

Lottospil blev besluttet til at blive afholdt den 08/11-2020 i Aarøsund Medborgerhus.

 1. Ikke noget specielt under solen, udover torskespisning den 15-02-2020. Fik 3 tilmeldinger i dag. Skurene skal smøres i det kommende år, og vi vil finde en dato, hvor det kan gøres i fællesskab. Smørelse skal indkøbes og betales af Aarøsund Medborgerhus.
 2. Gør kommunen det nødvendige med smørelse etc.!! Hanne Marie Hammer eller Claus.

Formanden tager en kontakt til Hanne M Hammer Haderslev Kommune.

Jørgen Bork                                              Klaus Lund                                                Kjeld Lund
Niels Søndergaard                                   Henrik Skov Jensen

Generalforsamling 27. januar 2019.

REFERAT:
Formanden byder velkommen til de fremmødte medlemmer og bestyrelse samt Hanne Marie Hammer Hansen, som er ansat i Teknik og Miljø, Haderslev Kommune.
22 medlemmer inklusiv bestyrelse samt Hanne Marie var fremmødt. 

Formanden bad de fremmødte om at rejse sig og holde et minuts stilhed for at mindes de personer der er bortgået i løbet af 2018.
Tre kendte ansigter blev der taget afsked med i Aarøsund. 3 som alle havde eller har haft deres gang på havnen.
 

Eigil Jepsen og Erik Schytt blev udnævnt til ”Æresmedlemmer” af Aarøsund & omegns Fiskeriforening for tro medlemskab i mange år. Hanne Marie Hammer Hansen fik ordet inden den ordinære generalforsamling blev påbegyndt.

Der kommer nye tiltag på havnen, enkelte lejere af bådpladser bliver berørt med omrokering, men det skulle det ikke blive mere besværlig af. Alle lejere skal have en kontrakt med kommunen, samt ligeledes skal man have både ansvars og kaskoforsikring på sin båd, policens nummer skal oplyses til kommunen hvert år. Alle medlemmer som har lejet en bådplads i havnen fik hver en kuvert med oplysninger, som skal sendes til Hanne Marie inden den 01-03-2019. Man kan aflevere det til Claus Ulrich som vil formidle levering til Hanne Marie.

Der blev stillet mange spørgsmål, bl.a. om der kan etableres en gangbro på ydersiden af spunsvæggen mod nordvest ved slæbestedet. Alle joller/både som har en fast bådplads i havnen skal have et navn påmalet, og det skal oplyses til kommunen.

Hver bådplads vil få et fortløbende nummer. Start i Haderslev med 001 derefter Aarø med 101 og Aarøsund med 201, disse numre vil blive fastskruet ved hver enkelt plads.

Jollevognene skal om muligt placeres et andet sted, måske for enden af det yderste skur!! Parkeringspladsen ved den inderste bro, forsøges lavet om til korttidsparkering, max 5 timer. Bestyrelsen vil foretage mål af vogne og plads, evt. tage en snak med Claus.
Kommunen sørger for vedligeholdelse af broer og andet. Tak til Hanne Marie. 

Derefter gik vi over til den ordinære generalforsamling efter gældende vedtægter:

01.  Generalforsamlingen var lovlig varslet med opslag på havnen samt i medborgerhuset og var ligeledes slået op på FB i gruppen ”Skurhusene i Aarøsund” Valg af dirigent var ikke nødvendigt, det bestred formanden i egen høje person. Ingen af de fremmødte var i ”restance”. 

02.   Formandens beretning v/Jørgen Bork. Godkendt uden kommentarer af de fremmødte. 

03.  Foreningens regnskab v/Jørgen Bork. Godkendt uden kommentarer af de fremmødte.  Formanden overtog regnskab efter Jens’ bortgang. 

04.  Indkomne forslag: Ingen, dog har vi stadig enkelte punkter tilbage efter en liste som blev stillet i 2017. Bl. a. skal vi have ny strop og krog på jollevognen, eller måske et helt nyt spil. Der blev åbnet forslag om flere pæle til tørring af redskaber. Foreningen vil gerne indkøbe pæle og evt. cement, men arbejdet skal gøres frivilligt. Bjarne Moldt har et pælebor med motor, så mangler vi bare en styrmand. 

05.  Valg iflg. vedtægter

Formand                 Jørgen Bork   2020

Næstformand         Kjeld Lund 2019 (Ønsker ikke genvalg) Klaus Lund blev valgt.

Kasserer                  Jens Hedegaard 2019 (Er ikke iblandt os mere) Henrik Skov Jensen blev valgt.

Bestmedlem           Torben Holm 2020 (Har trukket sig med øjeblikkelig varsel) Kjeld Lund blev valgt for eet år.

Bestmedlem           Niels Søndergaard 2020 

Således ser bestyrelsen ud:

Formand/Kasserer  Jørgen Bork 2020
Bestmedlem           Klaus Lund 2021
Bestmedlem           Henrik Skov Jensen 2021
Bestmedlem           Kjeld Lund 2020
Bestmedlem           Niels Søndergaard 2020 

Suppleant                Ejnar Albertsen (Ønsker ikke genvalg) Peter Højer blev valgt 2019 – 2020
Suppleant                Jens Mærsk (Ønsker ikke genvalg) Martin Priess blev valgt 2019 – 2020

Revisor                    Ib Udesen (Genvalgt).
Revisor Suppleant   Ib Jensen (Genvalgt). 

Fanen:

1.      Fanebærer        Jørgen Bork. 2019 – 2020
2.      Fanebærer        Klaus Lund. 2019 – 2020
Fanejunker        Ib Udesen. 2019 – 2020
Fanejunker        Ib Jensen. 2019 – 2020  

06.  Kontingent:

Fortsætter med samme kontingent.  Aktive 150,- / Årligt. Passive  30,- / Årligt. 

07.  Rengøring af Medborgerhus. Fra 08 til 11 april 2019. Tidspunkt kommer senere.

Niels Søndergaard, Ib Udesen, Eigil Jepsen og Jørgen Bork melder sig frivilligt. 

08.  Brofest: Stor stemning for brofest igen i år. Grillmester Martin og bagermester Peter er klar på banen igen. Ved fælles hjælp rejser vi teltet. Hvis vejret ikke er med os, booker jeg klublokalet.

Brofest den 06-07-2019 Kl. 12:30
Sildebord i Aarøsund Medborgerhus er den 30-06-2019 

09.  30 års jubilæum i Aarøsund Medborgerhus den 03+04 August 2019. Jørgen er med i en aktivitetsgruppe, og Aarøsund & Omegns Fiskeriforening vil gerne være sponsor med 5000,- kr. til et muligt jazzorkester eller andet musik i forbindelse med sildebord.

Martin Priess stiller op som grillmester, med egen grill, men med indkøbte pølser og andet. 

10.  Evt. Ikke noget specielt under solen, udover torskespisning den 09-02-2019.

Oprydning langs muren foran skurene, en dag i foråret når solen står højt på himlen J  

Jørgen Bork                                              Klaus Lund                                                Kjeld Lund                                                                                                        

Niels Søndergaard                                    Henrik Skov Jensen