Bestyrelse

Bestyrelsen for Aarøsund Bynævn 2021 / 2022:

Formand Rosa Brøgger 20284868 rosabroegger@gmail.com
Kasserer Pablo Nowak
Sekretær Jørn Mejer 21419030 joernmejer@gmail.com
Best. medlem Hans Peter Hansen 51414375 Skelledal@outlook.dk
Best. medlem Ole Bang Jensen 40346205 ole.bang@mail.dk