Bestyrelse

Bestyrelsen for Aarøsund Bynævn 2017 / 2018:

Formand Hans Peter Hansen 51414375 skelledal@outlook.dk
Kasserer Pablo Nowak kasseaarosund@gmail.com
Sekretær Else Holm Andersen 40434965 Johanning@live.dk
Best. medlem Svend Vogt 24498376 svendvogt@gmail.com
Best. medlem Ole Bang Jensen 40346205 ole.bang@mail.dk