Bestyrelse

Bestyrelsen for Aarøsund Bynævn 2019 / 2020:

Formand Hans Peter Hansen 51414375 skelledal@outlook.dk
Kasserer Pablo Nowak
Sekretær Rosa Brøgger 20284868 rosabroegger@gmail.com
Best. medlem Jørn Mejer 21419030 joernmejer@gmail.com
Best. medlem Ole Bang Jensen 40346205 ole.bang@mail.dk