Som en lille pendant til trafikken til færgen til Aarø i disse tider,
vil vi her mindes en Vespa-klub, som kom fra Assens til Aarøsund med færgen engang i 60érne.
Foto: Elin Petersen