Her ser I hotelgården – formentlig fra 20´erne. På billedet ses Anton Schmidt, Søn af Marie Schmidt, som boede i en lejlighed
øverst på hotellet og var medhjælp. Desuden ses Alfred Biehl – søn af transportforvalter Hans Christian Biehl.
Fotoet har arkivet fået fra Døstrup Lokalhistoriske Arkiv. Billederne er indleveret i Døstrup af familien Biehl.