Et foto fra 1956. Dengang var der et lille hus ved Fyret, som blev brugt til…………..nåh, ja det lille hus. Der er senere bygget dieseltank, affaldsspande, bænke osv. op omkring fyrtårnet. Anlægget Olsens Minde (ekstra fortøjningsplads) er endnu ikke etableret, for slet ikke at tale om opfyldningen, som det ser ud nu. Fyrene i Aarøsund og på Aarø blev anlagt i 1905. Foto: Arne Rosendahl.