Kvaliteten af gamle fotos er ofte helt fantastisk. – Her er et foto fra 30érne, hvor en fransk diplomatbil kører fra færgen.
På bænken ved færgen sidder en flok småpiger, – det kunne være Burmeisterpigerne, hvis far ejede kiosken (bygningen med markisen) på havnen.
Måske er det overfartsleder Krarups Ford som står på havnen. Vejen gik dengang bagom posthuset, hvor vi også bagved ser karantænestationen for grise, som skulle over sundet.
Den senere så berømte sorte lade. Fru Kruses hus, der hvor beddingen nu ligger, gæstgiveri bl.a., hvor man tydeligt ser, at der sælges Tuborg øl. De store skorstene på
”fabrikken”, som stadig ligger der, er nu væk, og blev brugt til bl.a. at ryge ål. Senere blev det bageri. Det store hus med hejsekonstruktionen
i baggrunden var korn- og foderstof forretning Aarøsund , en periode ejet af Biehls, som var store entreprenører. De byggede adskillige
huse i Aarøsund og boede en periode i ”Herrenhaus” det røde hus ved færgegården. Skinnerne til togvogne og de nære omgivelser ved færgen ændredes også meget gennem årene.
Foto: Bjarne M. Andersen