Ja, og i dag slås vi med PostNord 😊…………….
24/2 – 1857 iflg. ”Dannevirke”: Haderslev – Efterat Skibsfarten paa Kjøbenhavn allerede i nogen Tid have været i gang, og medens selv de snevreste Fjorde og Bugter vare frie for Is, turde ”Maagen” bestandig ikke vove sig ud, endog Skibet sidste Sommer var blevet istandgjort, og vore kjøbenhavnske Efterretninger have saaledes indtil i Dag, navnlig paa Grund heraf været 24 Timer bagefter. Herover skulle vi nu ikke mere klage, da vi ved vore Klager ikke kunne lokke ”Maagen” uden mandskab og Passagerer ud imellem et Par dygtige Isstykker for derved at blive gjort ikke ubrugelig, thi der er den i forveien, men uanvendelig; vi skulede heller ikke raabe Ak og Vee oveer, at det reiselystne Publikum, der nu ved Foraarets Komme begynder at tænke paa Kjøbenhavnstouren, hele Foraaret og Sommeren og idetmindste en god Deel af Efteraaret maa tilbringe 12 Timer mere paa Reisen, end selv den smølevorne diligencebefordring kræver, desformedelst at den altid kommer forsilde til at naae Odense-Diligencen……

Her ses ”Maagen” akvarel fra 1840 til kajs i Aarøsund, huset er det lille færgehus med det ottekantede fyrtårn. Billedet hænger på Museet i Assens