Blog

29 feb
0

Marts 2024 – Gammelbro camping ca. 1959

Fint luftfoto fra Gammelbro Campings barndom.
Claus Knudsen startede pladsen i det små, med lidt telte i haven og på stranden.
I dag er det en af Danmarks største Campingpladser med fantastisk beliggenhed og virkelig gode faciliteter.
Vi forestiller os det er allersidst i 50érne.

Læs mere
07 feb
0

Februar 2024 – lystbådehavnen bygges 1988

Dette foto fra arkivet er fra 8/3-88: Bygning af Marinaen i Aarøsund.
Et usædvanligt heldigt lavvande bidrog til en hurtigt færdiggørelse af projektet.
Det var firmaet Arkil, som gravede hullet. Stenen, som nu er opstillet i Marinaen med årstallet 1988, blev fundet under udgravningen.

Læs mere
22 jan
0

Januar 2024 – Standerhejsning 1976 Aarøsund Bådelaug

Årøsund Bådelaug har standerhejsning i 1976.
Dengang holdt bådelauget til i det gamle posthus.
Umiddelbar spotter vi Bjørn Jensen, Thure Jensen, Hans Erik Mørk, Lause Holm, Carla og Hans Sehrt.
I havnen ses flag fra SPRAY II og MATRUSKA. Begge bygget på Aarøsund Bådebyggeri.

Læs mere
29 dec
0

December 2023 – Foto fra F 16 i 1983

Med ønsket om et rigtigt godt nytår 2023. Luftfoto taget fra en nyankommet F16 i 1983, hvor journalist Magrit Benecke kom en tur i luften og forevigede Aarøsund Strand.
Umiddelbart fanger øjet sparekassebilen i hotelgården, hvor Nissen tog sig af aarøsundernes økonomi, en lang årrække.

Læs mere
25 nov
0

November 2023 – H. Petersens fiskehandel og Export i 40´erne

For år tilbage efterlyste JV info om dette billede på Haderslev Byhistorisk Arkivs vegne. Her fra Aarøsund kunne vi fortælle: Vi er på H. Petersens fiskehandel og -Export i Aarøsund i 40´erne. I dag hedder det AquaPri. På billedet ses filetskærerne, fiskehandlerens kone og to døtre, Marie (Midde), Ruth og Mussi Petersen. Den anden pige hedder ? Krogh. Det krævede et godt håndelag og mange lag tøj time efter time, dag efter dag at stå i den kølige hal, med hænderne i de kolde fisk.

Læs mere
12 nov
0

Oktober 2023 – Havnen sidst i 70érne

 

Aarøsund Havn. Filetfabrikken og havnehuset, lodsbåden, bøjebåden, et par unger på muren (en havn er den bedste legeplads), hyggekrog og klondyke ved beddingen, vandstandsmåler på havnehuset osv. Foto v. Inger Petersen fra før starten af 80érne, hvor havnehuset blev revet ned.

Læs mere
24 okt
0

September 2023 – reference til stormfloden i 1872

Apropos stormfloden 20/3-2023. Her er et billede/tegning fra 1869 tre år før den store stormflod med 3,5 m over daglig vande:

Dannevirke skriver d. 15. nov. 1872:
”Aarøsund, 14. nov. Stormen igaar og i Nat har anrettet betydelig Skade langs Kysten og på Aarø. Mindst fire Huse ved Stranden ere jævnede med Jorden, samtlige Skibe i Havnen staae paa Land, det ene ved Siden af Fyrtaarnet. Af det Hus som staaer nærmest op til Fyrtaarnet, er største Parten bortskyllet, det nye hus ved havnen, som Tilhører Hr. Friederici, er ødelagt. Et stort Træ, som stod neden for Gjæstgivergaarden, blev blæst om og knuste en Svinesti, men brød heldigvis Bølgernes Magt thi ellers vilde hele Staldbygningen være falden for Bølgeslaget. En Mængde andre Træer ere omstyrtede på Stranden, og en Mængde døde Faarekroppe ere skyllede op på Kysten fra Aarø, hvor der ogsaa er anrettet megen Skade. Det Tab, Eierinden af Aarøsund (Aarøsund Færgegaard ved Agent bruuns enke) lider, anslaaes til hen ved 2000 Rigsdaler.”

Læs mere
02 okt
0

August 2023 – Om Færgevej 34 Aarøsund

 

Færgevej 34. Foto fra det kgl. bibliotek 1950.
Tidligere ejer var bl.a. familien Kronborg og her lidt historie fortalt af Sigrid Schourup fra arkivets Årsskrift 2009-2010.
Også søndagsskole i posthuset.
Ved siden af murer Enevold boede frøknerne Clausen, som holdt posthus. Bag ved huset var en mark med at par køer og en gris.
Vi skulle gå på posthuset for mor og betale regninger. Søstrene var meget omhyggelige. Først talte den ene alle pengene – så blev de skubbet over til søsteren, og så talte hun alle pengene – og så kvitterede de. Der var orden i sagerne.
Endnu længere tilbage i tiden, før genforeningen, holdt søstrene dansk skole. Blandt folk kaldtes det Aarøsund Akademi. Enevold Jakobsens bedstefar, som kom fra Hyrup, red tværs over markerne for at gå i skole hos søstrene Clausen. De var i alt fire søstre og 1 bror i Clausen familien. Broderen boede til leje hos Tolder Peter Mortensen nede ved havnen.
En af søstrene holdt søndagsskole, og mor beordrede mig derop. I søndagsskolen kom også genboens børn Peter og Bertha Nissen. Min søster Dinne (Christine) stak af hver søndag – så gik jeg ind til min mor og sagde fromt: Mama skal Dinne ikke også med til søndagsskole? – Joh, da, sagde mama, og I kan rigtignok tro, jeg fik skæld ud hele vejen op til søndagsskolen.

Læs mere
30 jul
0

Juli 2023 – Stranden foran hotellet 1957

 

Arkivet har lånt dette foto fra 1957 af Preben Bork. – Stranden er genkendelig.
Lige før hotellet ligger en lille træbygning. Metas iskiosk, havnehuset og i havnen ligger M/S Codan, som Preben sejlede med.
Desuden er den gamle toiletbygning opført. Foran sommerhusene hænger vasketøj.

Læs mere
16 jul
0

Juni 2023 – Hotellet ca. 1950

 

Det kgl. Bibliotek har denne perle fra 1950.
Har beskrivelsen Aarøsund Havn Station selvom Kleinbahn forlængst er nedlagt.
Også lidt interessant med de nye anlæg foran hotellet, som netop er igangværende.
Skønne kvalitets-sort/hvide fotos tilgængelige for os alle på nettet.

 

Læs mere