Blog

13 jun
0

Marts 2022 – Aarøsund revy i 80`erne

 

Alle år i 80’erne blev der spillet Aarøsund-revy på hotellet i forbindelse med havnefesten, – senere i teltet og til slut i Medborgerhuset.
Når aktørerne vendte tilbage fra ferie forventedes det, at alle kunne deres tekster, som de skrev i løbet af vinteren.
Revyerne blev så indøvet på fire dage med generalprøve sidste dag, og Willy Hussman var den kompetente instruktør. 4 gange spilledes revyen under havnefesten.
Lille Lars og Kim Jensen fra Dannevirkeskolen tilføjede et år kolorit til revyen. Sketchen går ud på at de lokale (Margit i husmoderudstyr) er ret uimponeret af sådan et par københavnersnuder, også selvom de af gammel vane fra det mørke Nørrebro, gik rundt med brosten i tasken .

Læs mere
12 apr
0

Februar 2022 – Mågen. Akvarel fra 1840

Ja, og i dag slås vi med PostNord 😊…………….
24/2 – 1857 iflg. ”Dannevirke”: Haderslev – Efterat Skibsfarten paa Kjøbenhavn allerede i nogen Tid have været i gang, og medens selv de snevreste Fjorde og Bugter vare frie for Is, turde ”Maagen” bestandig ikke vove sig ud, endog Skibet sidste Sommer var blevet istandgjort, og vore kjøbenhavnske Efterretninger have saaledes indtil i Dag, navnlig paa Grund heraf været 24 Timer bagefter. Herover skulle vi nu ikke mere klage, da vi ved vore Klager ikke kunne lokke ”Maagen” uden mandskab og Passagerer ud imellem et Par dygtige Isstykker for derved at blive gjort ikke ubrugelig, thi der er den i forveien, men uanvendelig; vi skulede heller ikke raabe Ak og Vee oveer, at det reiselystne Publikum, der nu ved Foraarets Komme begynder at tænke paa Kjøbenhavnstouren, hele Foraaret og Sommeren og idetmindste en god Deel af Efteraaret maa tilbringe 12 Timer mere paa Reisen, end selv den smølevorne diligencebefordring kræver, desformedelst at den altid kommer forsilde til at naae Odense-Diligencen……

Her ses ”Maagen” akvarel fra 1840 til kajs i Aarøsund, huset er det lille færgehus med det ottekantede fyrtårn. Billedet hænger på Museet i Assens

Læs mere
08 mar
0

Januar 2022 – Vinter bag molen før marinaen

Endnu et månedens foto fra arkivet med sne. Her ses “bag molen”, – hvor nu marinaen er.
Kruses hus – Junkers sommerhus, remisen og sommerhuset Tuen.
Jeg tror, at billedet er fra først i 60érne. Lånt til arkivet af Inger Petersen, som boede i Havnehuset (nedrevet 82) med sine forældre.
Ingers far var Havnemester Martin Olsen.

Læs mere
08 feb
0

December 2021 – Bunkeren fra vandsiden ca. 1964

Via Conny Krab, har vi fået et foto fra Donald Krab til scanning.
Her er der sommer og glade dage. Bunkeren er kiosk og gulmalet (det har vi da vistnok også glemt) 🙂
Andre fotos med farver, vi har lånt, har dateringen 1964, så mon ikke også det er dateringen her. Erna og Hans Krab indrettede kiosk i bunkeren, holdt heste på engen som kunne lejes, og tog også imod bestilling af morgenbrød. Det var også muligt at slå sit telt op umiddelbart ved bunkeren. Erna og Hans Krab var en periode i Canada og rejste derfra til Aarøsund.

Læs mere
05 feb
0

November 2021 – Fiskerihavnen. Først i 60érne

Månedens foto har vi lånt af Bent Walbaum Nielsen til arkivets kalender i 2017.
Fotoet viser fint, hvordan havnen var før verden gik af lave. Fotoet er fra 60érne og
Indeholder alle de elementer vi forbinder med Aarøsund og havn dengang. Træfiskekasser, hyttefad, vogn til fiskekasser, bøjebåden, roklubhus, sommerhuset Tuen osv. osv.

 

Læs mere
22 dec
0

Oktober 2021 – Et vinterfoto fra 60 ´erne

Et vinterfoto – formentligt fra 60érne v. Gerda Lauridsen
På billedet ses havneinspektør Darre og Havnemester Martin Olsen.
Træfiskekasser, postbåden, fragtskib og aktivitet ved fiskerbådene.
Lastbilen i baggrunden er formentlig “Hanomag Villy” fra Esbjerg. Han havde også en anhænger til bilen.

 

Læs mere
14 nov
0

September 2021 – Burmeisters iskiosk på havnen

Burmeisters iskiosk på havnepladsen i Aarøsund. Isen blev leveret med rutebilen lagt på tøris.
I fin hvid kittel står Sigrid Schourup, datter af Peter Burmeister, og tager imod kunderne. I baggrunden ses Remisen/Bådebyggeriet.
Familien Burmeister ejede også den ene købmandsbutik  i Aarøsund, dengang.
Billedet må være fra 30érne, og det er udlånt af Sigrid til Arkivforeningen.

Læs mere
27 sep
0

August 2021 – Øsby nyt sognehus

Fra Arkivet – månedens foto: Når vi kører mod Aarøsund forbi kirken, ser vi et nyt sognehus blive opført. Vi har indtil nu haft frit indkig til kirken, men sådan har det ikke været altid. Her et foto fra før “det runde hus” blev opført, og da maleren boede på hjørnet 🙂

Læs mere
16 aug
0

Juli 2021 – Hotelgården i 20´erne

Her ser I hotelgården – formentlig fra 20´erne. På billedet ses Anton Schmidt, Søn af Marie Schmidt, som boede i en lejlighed
øverst på hotellet og var medhjælp. Desuden ses Alfred Biehl – søn af transportforvalter Hans Christian Biehl.
Fotoet har arkivet fået fra Døstrup Lokalhistoriske Arkiv. Billederne er indleveret i Døstrup af familien Biehl.

Læs mere
13 jul
0

Juni 2021 – Vespa klub passerer Aarøsund i 60 `erne.

Som en lille pendant til trafikken til færgen til Aarø i disse tider,
vil vi her mindes en Vespa-klub, som kom fra Assens til Aarøsund med færgen engang i 60érne.
Foto: Elin Petersen

Læs mere
1236912