Blog

11 nov
0

Juni 2022- Æbleplukkere i plantagen ca. 1958

Ret aktuelt er her et foto af æbleplukkere i Aarøsund Frugtplantage. Rasmus Knudsen ejede og startede plantagen, hvor en masse kvinder fra Aarøsund og opland fik sæsonarbejde. Nogle af damerne sorterede æbler vinteren igennem. Her var masser af frisk luft, tykke trøjer og gamachebukser, godt samvær og basis for at tjene en ekstra skilling. Der blev snakket og grinet meget medens de klatrede rundt ved træerne. Foto har vi lånt af Ragnhild Christensen og er formentlig fra allersidst i 50’erne. Vi genkender Annelise Aagaard, Bertha Nielsen, Ellen Jørgensen og Signe Petersen. Måske kender du nogen?

 

Læs mere
06 nov
0

Maj 2022 – Havnens indsejling før 1920

Månedens foto er et gammelt postkort fundet på det interessant site Arkiv.dk.
Fotoet viser indsejlingen til Aarøsund havn med masser af aktivitet til lands og til vands,
og toldpælene fortæller, at det er før genforeningen i 1920.
I baggrunden ses hotellet, hvor den nyeste del er opført i 1903.

Læs mere
28 okt
0

April 2022 – Sølvbryllup først i 30érne

Månedens foto er fra Anna (kaldet Anna Børløs) og Jes Johansens sølvbryllup fra først i 30érne, hvor de her er foreviget med deres 4 børn.
Adressen er Færgevej 56, hvorfra Jes drev sin murerforretning. Sønnen Peter ”Peter Murer” blev også murer og boede hele livet i Aarøsund.
Sølvbryllupsalder er vel nogenlunde i ca. 50-års alderen. Dengang var man ikke bange for at skilte med alder og værdighed.

Læs mere
19 aug
0

Venteliste Grejskure

Venteliste-Grejskure_rev. GJ.19-08-2022

Læs mere
17 aug
0

Sildespisning

Sildespisning
Sol over Årøsund

Læs mere
13 jun
0

Marts 2022 – Aarøsund revy i 80`erne

 

Alle år i 80’erne blev der spillet Aarøsund-revy på hotellet i forbindelse med havnefesten, – senere i teltet og til slut i Medborgerhuset.
Når aktørerne vendte tilbage fra ferie forventedes det, at alle kunne deres tekster, som de skrev i løbet af vinteren.
Revyerne blev så indøvet på fire dage med generalprøve sidste dag, og Willy Hussman var den kompetente instruktør. 4 gange spilledes revyen under havnefesten.
Lille Lars og Kim Jensen fra Dannevirkeskolen tilføjede et år kolorit til revyen. Sketchen går ud på at de lokale (Margit i husmoderudstyr) er ret uimponeret af sådan et par københavnersnuder, også selvom de af gammel vane fra det mørke Nørrebro, gik rundt med brosten i tasken .

Læs mere
12 apr
0

Februar 2022 – Mågen. Akvarel fra 1840

Ja, og i dag slås vi med PostNord 😊…………….
24/2 – 1857 iflg. ”Dannevirke”: Haderslev – Efterat Skibsfarten paa Kjøbenhavn allerede i nogen Tid have været i gang, og medens selv de snevreste Fjorde og Bugter vare frie for Is, turde ”Maagen” bestandig ikke vove sig ud, endog Skibet sidste Sommer var blevet istandgjort, og vore kjøbenhavnske Efterretninger have saaledes indtil i Dag, navnlig paa Grund heraf været 24 Timer bagefter. Herover skulle vi nu ikke mere klage, da vi ved vore Klager ikke kunne lokke ”Maagen” uden mandskab og Passagerer ud imellem et Par dygtige Isstykker for derved at blive gjort ikke ubrugelig, thi der er den i forveien, men uanvendelig; vi skulede heller ikke raabe Ak og Vee oveer, at det reiselystne Publikum, der nu ved Foraarets Komme begynder at tænke paa Kjøbenhavnstouren, hele Foraaret og Sommeren og idetmindste en god Deel af Efteraaret maa tilbringe 12 Timer mere paa Reisen, end selv den smølevorne diligencebefordring kræver, desformedelst at den altid kommer forsilde til at naae Odense-Diligencen……

Her ses ”Maagen” akvarel fra 1840 til kajs i Aarøsund, huset er det lille færgehus med det ottekantede fyrtårn. Billedet hænger på Museet i Assens

Læs mere
08 mar
0

Januar 2022 – Vinter bag molen før marinaen

Endnu et månedens foto fra arkivet med sne. Her ses “bag molen”, – hvor nu marinaen er.
Kruses hus – Junkers sommerhus, remisen og sommerhuset Tuen.
Jeg tror, at billedet er fra først i 60érne. Lånt til arkivet af Inger Petersen, som boede i Havnehuset (nedrevet 82) med sine forældre.
Ingers far var Havnemester Martin Olsen.

Læs mere
08 feb
0

December 2021 – Bunkeren fra vandsiden ca. 1964

Via Conny Krab, har vi fået et foto fra Donald Krab til scanning.
Her er der sommer og glade dage. Bunkeren er kiosk og gulmalet (det har vi da vistnok også glemt) 🙂
Andre fotos med farver, vi har lånt, har dateringen 1964, så mon ikke også det er dateringen her. Erna og Hans Krab indrettede kiosk i bunkeren, holdt heste på engen som kunne lejes, og tog også imod bestilling af morgenbrød. Det var også muligt at slå sit telt op umiddelbart ved bunkeren. Erna og Hans Krab var en periode i Canada og rejste derfra til Aarøsund.

Læs mere
05 feb
0

November 2021 – Fiskerihavnen. Først i 60érne

Månedens foto har vi lånt af Bent Walbaum Nielsen til arkivets kalender i 2017.
Fotoet viser fint, hvordan havnen var før verden gik af lave. Fotoet er fra 60érne og
Indeholder alle de elementer vi forbinder med Aarøsund og havn dengang. Træfiskekasser, hyttefad, vogn til fiskekasser, bøjebåden, roklubhus, sommerhuset Tuen osv. osv.

 

Læs mere
1236912