Det røde Herrehus ved færgegården i Aarøsund ses i baggrunden.

I 30’erne, da ejerne hed Samsø, kunne gæster på hotellet få serveret kaffen i parken.

Stierne blev revet og træerne beskåret. Senere blev hotellet solgt fra, og området blev til et lille skovområde.

Det var et paradis for ungerne i Aarøsund. Her er udkæmpet mange brave kampe mellem cowboy’er og indianere.

En slynge ud over skrænten var tilpas farlig for friske drenge og piger, og slæderne blev afprøvet på bakken om vinteren.

I 60’erne var der hønsehold i skoven.

Senere gjorde elmesygen sit til at tynde ud i bevoksningen, og nu er der igangværende planer om et nyt boligområde med god udsigt over sundet.

Scanning fra Arkivforeningen – postkort Eigil Schmidt