Årøsund Bådelaug har standerhejsning i 1976.
Dengang holdt bådelauget til i det gamle posthus.
Umiddelbar spotter vi Bjørn Jensen, Thure Jensen, Hans Erik Mørk, Lause Holm, Carla og Hans Sehrt.
I havnen ses flag fra SPRAY II og MATRUSKA. Begge bygget på Aarøsund Bådebyggeri.