På adressen Færgevej 101 Aarøsund lå tidligere kærnestationen Mejeriet Fionia og historien fortælles bedst ved gengivelse af udsnit af anbefaling til bestyrer Jens Peter Lorentzen skrevet 1919:

…..J. P. L. har været Bestyrer af vort Export-Mejeri, paa hvilket vi foruden Forarbejdning af Mælken fra Omegnen, daglig kærnede Smør af ca. 16000 Ltr. Fløde, som vi modtog fra Mejerier på Fyn. J.L. indkaldtes til Krigstjeneste1916, da Mejeriet havde optaget Fabrikationen af homogeniseret og steriliseret Fløde og forarbejdede op til 10000 Ltr. daglig, Hr. Lorentzen, som under Krigen blev syg, blev hjempermitteret og tiltraadte atter sin Gjerning Maj 1916 til Okt. 1917, da han atter blev indkaldt til Stillingen som Leder af Mejeriet ved Torpedoværkstedet i Kiel.

Efter beskrivelse af bestyrerens gode evner og karakter forsættes:

….da vort Mejeri har staaet stille siden 1917, og der foreløbig ikke er udsigt til at vi kan faa Mælk eller Fløde til Forarbejdning, staar Hr. Lorentzen nu efter sin Hjemsendelse fra Krigen uden Stilling. Fionia Mejeri m.b.h. – Banestation og Udskibningshavn: Aarøsund. Telefon nr. 5

Man må formode at p.g.a. krigen er mælkeleverancen indskrænket, og efter afstemningen er exportgrundlaget muligvis faldet bort.

Det originale foto findes hos ISL – og er taget af C.C. Biehl