Her hvor vi runder kyndelmisse med forårstemperaturer, ser vi tilbage på ”rigtig” vinter.
Der sker store forandringer ”mellem skurene” disse stunder, og her et tilbageblik
til fiskernes arbejdsplads med ruser og tønder og skure til opbevaring.
Her kunne et par raske drenge i gamle dage let få deres gode tøj smurt ind i tjære
og få revnede bukser af søm fra fiskekasser. Verdens bedste legeplads.