Ca. 60.000 personer udvandrede fra Sønderjylland af forskellige årsager, oftest for at undgå prøjsisk militærtjeneste. Man kan forestille sig glæden ved at mødes efter mange år – i denne anledning i forbindelse med forældrenes guldbryllup i Aarøsund år 1905. 

Afskrift fra Modersmålet – 10/8 – 1905 Aarøsund. 

Forhenværende Kornhandler og Skipper, Peter Knudsen Iversen og Hustru, Katrine, født Petersen, i Aarøsund, kan den 11. August fejre deres Guldbryllup. Det er et langt og hæderligt og i høj grad flittigt Liv, de to Gamle har levet. Guldbrudgommen er 77 Aar, Guldbruden 70 Aar gammel, og de er forholdsvis raske og rørige, hun dog noget lidende af Gigt. I sine unge og kraftige Aar, ja indtil for ti Aar siden har Guldbrudgommen været Kornhandler og Skipper i Aarøsund, og virkede da med en Flid og Dygtighed saaledes, at de to gamle med Hensyn til dagligt Brød, rolig kan se Livets Aften i Møde. Guldbrudeparret har fem Sønner og fire Døtre, alle brave og dygtige Mennesker. Sønnerne, hvoraf de to ligesom faderen pløjer Søen som Kaptajner, en er Skibsreder i Amerika, en bosat i Brooklyn og en farer som Maskinist fra København, har alle ved egen Flid og Dygtighed banet sig Vej. Af Døtrene er en gift i Halk, to i Vonsbæk sogn og en på Gymose. Alle Børnene er af Moderen, naar Faderen færdedes ude, blevne holdte til Arbejde og skylder vistnok hende meget. Guldbrudgommen er født i Aarøsund, Guldbruden i Moltrup.
De to Gamle har altid været tro imod vort gamle Fædreland, har ikke villet sælge deres danske Førstefødselsret for en ret Preussiske Linser. 

Adressen for Guldbrylluppet er det der nu hedder Færgevej 56. Første gang bragt i Aarøsund kalenderen 2011.