Aarøsund havn formentlig fra 40’erne.
Færgen Sønderjylland ses bag fyret. Den blev indsat 1922 på ruten og sejlede indtil 1963, hvor den blev afløst af  en ny færge.
Denne færge blev minesprængt under 2. verdenskrig, men blev hævet igen og efter reparation fortsattes sejladsen.
Bogen  fra Museerne på Vestfyn af Anne Dorthe Holm – Da færgen byggede bro – er en god fortælling om Aarøsund-Assens færgesejlads gennem tiderne.
På billedet ses en skønsom blanding af robåde, fiskerbåde og lystsejlere.
Og i øvrigt er der en masse fine detaljer – mon båden til højre i billedet er den gamle postbåd?
Fotoet tilhører Aarøsund Lokalhistoriske Arkivforening