Top slideshow other

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

FORMANDENS BERETNING.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer, samt bestyrelse.

Derefter blev der holdt et minuts stilhed for at mindes familie - og gode venner samt hobbyfiskerkollegaer, som ikke er blandt os mere.

Verner Harsdorf blev udnævnt som ”Æresmedlem” af Aarøsund & Omegns Fiskeriforening som tro medlem i mange år.

  

Derefter gik vi over til den ordinære generalforsamling.

01)  Generalforsamlingen var lovlig varslet med opslag på havnen samt i medborgerhuset.
Hvert aktiv medlem har fået en ”spiseseddel” i postkassen med dato for generalforsamling og torskespisning.

Valg af dirigent, som dog ikke var nødvendig, bestyrelsen bestred denne post. Der var i alt 14 aktive medlemmer fremmødt inklusiv bestyrelsen. Alle aktive.
Ingen af de fremmødte var i restance med kontingent.

02) Formandens beretning 2017. Godkendt af de fremmødte uden bemærkninger.

03) Foreningens regnskab 2017. Godkendt af de fremmødte uden bemærkninger.

04) Indkomne forslag (15) fra Eigil Schmidt, se vedhæftede liste.

Alle blev gennemgået one by one og lavet kommentarer på en særskilt skitse, som vil blive taget med på kommende bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

05) Valg iflg. vedtægter § 3

På valg til bestyrelsen.

Formand                             Jørgen Bork                        Genvalgt.

Best. Medlem                     Jørgen Egtved                     Modtog ikke genvalg.

Best. Medlem                     Niels Søndergaard              Genvalgt,

Best. Medlem                     Torben Holm                      Valgt.

Suppleant                            Ejnar Albertsen                   Genvalgt.

Suppleant                            Jens Mærsk                         Valgt.

Revisor                                Ib Udesen                            Genvalgt.

Revisor Suppleant               Ib Jensen                             Genvalgt.

Rep. til Medborgerhus       Jørgen Bork                         (2017-2019)

1ste Fanebærer                  Jens Hedegaard                  Genvalgt.

2den Fanebærer                 Jørgen Bork                        Genvalgt.

Fanejunker                          Ib Udesen                            Valgt.

Fanejunker                          Ib Jensen                             Genvalgt.

Vedtægtsændringer: Se vedlagte vedtægtsændringer

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget af de 14 aktive medlemmer samt en fuldmagt fra et medlem af foreningen.

Foreningen tæller 41 aktive medlemmer på dagen for generalforsamlingen.

06) Kontingent.

Aktive medlemmer:           150,00 Pr/år

Passive medlemmer:          30,00 Pr/år

Ingen kontingentforhøjelse.

07) Evt.

Torskespisning den 10-Feb-2018 J Der var stadig 2 ledige pladser.

Broerne:

Kommunen sørger for det nødvendige med evt. højtryksrensning og smørelse etc.!!

Havnens område ved skurene holdes ryddeligt af brugerne, hvis nødvendigt fjernes affald og ødelagte redskaber fra pladsen ved skurene.

Bådvogn: Fungerer fint. Ny strop og krog vil blive indkøbt, og trækadapter forsøges fremskaffet. Jønne er disponibel såfremt vognen skal repareres

”Brofest” igen i år!

Der var stemning for en brofest igen når sommeren er over os.

Vi har en bager og en grillmester, så der skal findes en dato. Hver især medbringer drikkevarer til eget forbrug.

Pbv.

Jørgen Bork

INDKOMNE FORSLAG

Aarøsund & Omegns Fiskeriforening

FORSLAG / KATALOG TIL GENERALFORSAMLING DEN 28. JANUAR 2018.

Bestyrelsen har jævnligt efterlyst forslag, fra medlemmerne.
Meget af det jeg her foreslår, bør havnen naturligvis sørge for - og også betale for.
Fiskeriforeningen kan dog kraftigt opfordre, presse på, og måske hjælpe havnen i gang.

1.      Kombineret vand/el - stander i den ene side - midt på hver bro:
Højvandssikret – mågesikret - god kvalitet og til nem dræning om vinteren.

2.      Flere pæle til tørring af garn og ruser. Evt. skruet på muren. (Nok ikke nemt at grave der).

3.      Bilkørsel / skiltning til molen: Bilkørsel, kun servicebiler, samt med grejer som ikke kan bæres, eller køres på lille vogn. For at gøre området mere hyggeligt.

4.      Flere skure i samme stil. Jeg vil gerne skrives op til et, hvis samme vilkår som i dag.

5.      Lysmasternes lampesteder har hængt og dinglet i mindst 2 år. Det er slet ikke OK.

6.      En god kraftig højtryksrenser på en trækvogn, som kan lejes. Bør ejes/passes af havnen.

7.      En god kraftig motorolie-suger, som kan lejes. Bør ejes/passes af havnen.

8.      Overvågningskamera(er) på lysmasterne, i samråd med kommunen.

9.      Nyt spil-eller mindst ny strop (med rustfri krog) på ophalervognen.

10.  Trailer - adapter på ophalervognens stjert.

11.  Temaaftener med f.eks. fiskerikontrol, Bælternes Fiskeriforening, andre. Hvad må vi. (ikke).

12.  Opstilling af et sæt kost/skovl (eller 2), så man nemt lige kan feje efter sig.

13.  Istandsættelse af inderste rensebord (eller nyt), hvor man kan flå fisk.

14.  Opsætning af skilt, hvor fiskeaffald, må smides.

15.  At man tager forslagslisten frem til hver generalforsamling. Hakker af ü og tilføjer nyt J

Med venlig hilsen

             Eigil Kiel Schmidt/medlem

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
Denne hjemmeside bruger cookies for at give vores brugere den bedste oplevelse. Ingen personlig oplysninger bliver videregivet til tredjemand. Læs vores data- og sikkerhedspolitik for yderligere oplysninger
Læs mere Jeg accepterer