Top slideshow other

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kære

xxxxx

xxxxx

Bynævnets formål er at værne om og fremme byens trivsel, miljø og kultur.

Hvert år i februar, afvikles generalforsamlingen og her har du også mulighed for at lade dig vælge ind i bestyrelsen, hvis du har lyst til at være med til at gøre en forskel.

Bestyrelsens opgaver spænder bredt fra samarbejde med de kommunale myndigheder om særlige forhold i, og omkring byen, henover at arrangere aktiviteter for beboerne, til at repræsentere Bynævnet i byens øvrige foreningsliv.

Vi har gennem Haderslev Landdistriktsmidler fået 45.000 kr. (2015). til ”Oplevelses Bro” som nu er flyttet til ”Molestien på nordmolen” og sidste 52.000 kr. som er gået et projekt med nye vinduer og indgangsparti på landsiden af Medborgerhuset.

Byens foreninger arbejder tæt sammen, da adskillige interesser f.eks. Medborgerhuset er fælles.

Bynævnet betaler ligesom de andre foreninger 3000.-kr./år til Medborgerhuset, der opkræves derfor 10.-kr/ deltager ved f.eks. Fællesspisninger, som udlåner Medborgerhuset vederlagsfrit, og hvor egne drikkevarer kan medbringes.

Bynævnets faste årlige aktiviteter er følgende: Fællesspisninger, Strandrensning, Sankt Hans bål, hjælper ved evt. havnefest, vedligeholdelse af Fyrtårnsruten, opsætning/nedtagning af badebro og bord/bænkesæt samt vedligeholdelse af disse, opmærksomhed ved mærkedage, opsætning af julebelysning, opsætning af juletræ i samarbejde med fiskeriforeningen, afholder adventskomsammen, afholder andespil.

Krolf og Petanqueafdelingen:

Er nu en selvstændig underafdeling af Bynævnet, med deres egne vedtægter og kontingent system.

Se opslag ved Medborgerhus eller kontakt Hans Frandsen

Kontingent til Bynævnet

Kontingent pr. person i husstanden mellem 18-64 er kr. 50,-/år, er du 65 eller over er prisen kr. 40,-/år.

Medlemskabet er gyldigt for et kalenderår ad gangen.

Du kan betale dit medlemskab direkte til et bestyrelsesmedlem (se bagsiden) eller ved at indbetale via banken til Reg.nr. 9731 konto nr. 747 000 2292, HUSK angiv adresse!

Sidste frist for betaling er inden generalforsamlingen.

Kvittering ved kontant betaling til et bestyrelsesmedlem

Beløb betalt kr.: __________                                Dato: __________                       Kvittering: ______________

Klip _______________________________________________________________________________________

Til intern brug ved kontant betaling.

Beløb betalt kr.: __________                                Dato: __________